Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Renault Master nr rej. LKR 08AS

Data ogłoszenia:
2021-07-14
Termin składania ofert:
2021-07-28 10:00
Treść:

Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Kraśniku  ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  • 16-osobowego autobusu marki Renault Master, rok produkcji - 2003, przebieg 682450 km,  cena wywoławcza brutto wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 81 825 28 82. Oględziny możliwe w godzinach od 8.30 do 13.30, od poniedziałku do piątku
na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 36.

Przetarg odbędzie się w dniu 28  lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku, ul. Kościuszki 23.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,00 złotych
 w terminie do dnia 27 lipca 2021 roku gotówką na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku, ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik  nr  35 8717 0009 2001 0000 2714 0002 w Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej  z dopiskiem: „przetarg autobus”.

Określony termin oznacza datę wpływu na konto Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wygrywający uczestnik przetargu zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu przedmiotu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia autobusu.

Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśnikuprzed zawarciem umowy w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku zastrzega sobie prawo odwołania  lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących przetargu jest

Agnieszka Łazarz, Anna Świercz- tel. 81 825 28 82, kom. 669 807 888.

Ogłaszający:
Dyerktor Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Kraśniku
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Agnieszka Gremlas
dodano do BIP dnia 14-07-2021 13:59:44
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu