Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegóły jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Adres
Ul. Folwark 20
23-275 Gościeradów
Telefon
015 838 11 47
Fax
015 838 11 04
E-Mail

Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe

Dyrektor: inż. Tadeusz Sikora
23-275 Gościeradów

tel. 015 838 11 47, fax 015 838 11 04

e-mail: dpsg@poczta.onet.pl
adres www: www.lfoon.lublin.pl/~dpsgoscieradow

 

Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie zlokalizowany jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym z II połowy XVIII wieku. Jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Posiada 61 miejsc. Obecnie  przebywa tu 35 dziewcząt i 26 chłopców w wieku od 6 do 41 lat.

Dom utrzymuje stałą współprace z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kraśniku. Placówka ta wydaje skierowania na zajęcia rewalidacyjne i do Szkoły Życia. Siedemnaścioro dzieci do 25 roku życia jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi, ośmioro dzieci uczęszcza na zajęcia do Szkoły Życia, dla jednego dziecka prowadzone jest nauczanie indywidualne. Zajęcia pedagogiczne w naszym Domu prowadzą pedagodzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.

Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują trzy zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, składające się z personelu merytorycznego danego Zespołu.

Głównym celem pracy terapeutycznej Zespołu pierwszego jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie mieszkańców. Służą temu różnorodne zajęcia, takie jak: nauka umiejętności samoobsługi, prace kulinarne, zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe. Prowadzone są również zajęcia z ogrodnictwa, a także z zooterapii i hipoterapii.

Pod opieką Zespołu Drugiego i Trzeciego znajdują się głównie osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi, po części również niesprawne ruchowo. Celem działania zespołów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa, maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie przez systematyczną naukę podstawowych czynności życiowych i rehabilitację. Wychowankowie uczestniczą systematycznie:

  • w rehabilitacji leczniczej i usprawniającej, hipoterapii, terapii bodźcowej
  • w Sali Doświadczania Świata. Każdy Zespół dla swoich podopiecznych organizuje wycieczki, biwaki, ogniska, spacery, uroczystości imieninowe.

Placówka co roku jest organizatorem  powiatowej  imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka, na której organizowane są zawody sportowe, aukcje, występy artystyczne oraz rekreacyjne przejazdy konno i bryczką.

Dom posiada nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców domu i powiatu z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii w ramach powszechnego ubezpieczenia.

 

 

Regulamin organizacyjny

Decyzja Wojewody Lubelskiego o przekazaniu majątku Powiatowi Kraśnickiemu

Uchwała Nr X - 72/99 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 8 września 1999 r.

Pracownicy

Sikora Tadeusz

Stanowisko:
Dyrektor
Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpTytuł dokumentuOpcje

 
dodano do BIP: 22-05-2015 00:00:00 | rejestr zmian