Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Elżbieta Jolanta Misztal
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2008 (1)
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2008 (2)
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2003
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2004
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2005
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2006 (1)
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Jolanta Misztal - Oświadczenie majątkowe 2006 (2)