Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Stanisław Wnuczek
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Stanisław Wnuczek - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Stanisław Wnuczek - Oświadczenie majątkowe 2007 (1)
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Stanisław Wnuczek - Oświadczenie majątkowe 2007 (2)
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Stanisław Wnuczek - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Wydziału w Powiatowym Urzędzie Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Wydziału w Powiatowym Urzędzie Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Wydziału w Powiatowym Urzędzie Pracy
Opis: Oświadczenia majątkowe w związku z utratą upoważnienia
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Stanisław Wnuczek - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Wydziału w Powiatowym Urzędzie Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.