Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Katarzyna Tracz
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Budwonictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z utratą upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w dniu 31.10.2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Katarzyna Tracz - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Katarzyna Tracz - Oświadczenie majątkowe 2010