Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Magdalena Rostek
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku -Pośrednik pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odebraniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń- Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń- Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 09.12.2013 r.