Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Mateusz Kaproń
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Budownictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: oświadczenie majątkowe złożone w związku z odebraniem upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 03.07.2018 r.
Oświadczenie
Stanowisko: p.o. Kierownika Wydziału Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu starosty w dniu 02.02.2015 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Sekretarz Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z podjęciem funkcji Sekretarza Powiatu Kraśnickiego w dniu 04.07.2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok