Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Finansowy
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 826-18-57
Informacje dodatkowe:

Skarbnik Powiatu - Iwona Szymańska
tel. (81) 826-18-02

tel. (81) 826-18-57

Kasa - pok. 108,
tel. (081) 825-43-80
czynna w godz. 8.00 - 15.00, przerwa 11.00 - 11.15.

 

W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

- stanowisko do spraw gospodarki finansowej,
- stanowisko do spraw księgowości,
- stanowisko do spraw obsługi kasowej.

 

Do Wydziału Finansowego należą sprawy z zakresu:

1) Opracowywania projektu budżetu Powiatu oraz dokonywania analiz wykonania budżetu.
2) Nadzorowania prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
3) Windykacji należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.
4) Sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.                                                       
5) Prowadzenia rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
6) Prowadzenia sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
7) Prowadzenia dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
8) Prowadzenia obsługi kasowej Starostwa.
9) Prowadzenia kontroli finansowej.
10) Obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11) Gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób niepełnosprawnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
12) Współdziałania z bankami i organami skarbowymi.
13) Opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
14) Przygotowywania zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
15) Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
16) Obsługi finansowej powiatowych jednostek organizacyjnych na podstawie stosownego porozumienia.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Skarbnik powiatu
Okres obejmowania stanowiska:
2019-11-27 00:00:00  - 

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Niewójt Piotr
Data wytworzenia informacji: 22-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015