Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Ogłoszenia 494020 30.38%
Przetargi 177939 10.94%
Dane adresowe 161354 9.92%
Uchwały Zarządu Powiatu 110735 6.81%
Uchwały Rady Powiatu 102451 6.30%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 101133 6.22%
Struktura organizacyjna 75645 4.65%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 39333 2.42%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 23199 1.43%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 17830 1.10%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 17185 1.06%
Zapytania ofertowe 16351 1.01%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 15239 0.94%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 14223 0.87%
Regulamin organizacyjny 12037 0.74%
Budżet Powiatu 9513 0.58%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 9135 0.56%
Inne Uchwały 8993 0.55%
Kierownictwo Starostwa 8374 0.51%
Organizacje pozarządowe 8057 0.50%
Interpelacje i zapytania radnych 7879 0.48%
Służby, inspekcje, straże 7622 0.47%
Skargi i wnioski 7383 0.45%
Jednostki oświatowe 6724 0.41%
Dni i godziny otwarcia 6433 0.40%
Petycje 6367 0.39%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 6106 0.38%
Komisje Rady Powiatu 6026 0.37%
Archiwum 5868 0.36%
Wzór oświadczenia majątkowego 5605 0.34%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 5209 0.32%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5176 0.32%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5094 0.31%
Biuro Rzeczy Znalezionych 4732 0.29%
Statut powiatu 4477 0.28%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 4475 0.28%
Organy Powiatu 4027 0.25%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 3974 0.24%
RODO 3460 0.21%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3332 0.20%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2861 0.18%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2752 0.17%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 2745 0.17%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2692 0.17%
Mapa serwisu 2681 0.16%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2617 0.16%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2602 0.16%
Ewidencja danych o środowisku 2582 0.16%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2518 0.15%
Domy Pomocy Społecznej 2432 0.15%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2428 0.15%
Statystyka odwiedzin 2368 0.15%
Dostęp do informacji publicznej 2365 0.15%
Redakcja biuletynu 2314 0.14%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2306 0.14%
Zadania Powiatu 2303 0.14%
Starostwo Powiatowe 2294 0.14%
Plan Rozwoju Lokalnego 2270 0.14%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2237 0.14%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2176 0.13%
Podstawy prawne 2148 0.13%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2034 0.13%
Historia zmian 1809 0.11%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1777 0.11%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1748 0.11%
Imienne wykazy głosowania radnych 1733 0.11%
Podstawowe informacje 1707 0.10%
Słownik skrótów 1516 0.09%
Sprawozdania finansowe 1491 0.09%
Ogłoszenia i przetargi 1350 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1308 0.08%
Harmonogram pracy punktów 1296 0.08%
Raport o stanie powiatu 1262 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1188 0.07%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1164 0.07%
Inne dane udostępnione publicznie 1163 0.07%
Jednostki organizacyjne i służby 1157 0.07%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1124 0.07%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1092 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1065 0.07%
Uchwały 1057 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 1051 0.06%
Sprawozdania 1047 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1006 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1002 0.06%
Poradnik interesanta 995 0.06%
Informacje o biuletynie 936 0.06%
Finanse 847 0.05%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 812 0.05%
2020 667 0.04%
2019 489 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 470 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 426 0.03%
Rada Powiatu Kraśnickiego 332 0.02%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 332 0.02%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 329 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 307 0.02%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 304 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 278 0.02%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 239 0.01%
Rada Powiatu 231 0.01%
Wybory samorządowe 214 0.01%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 210 0.01%
Inne dokumenty 200 0.01%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 189 0.01%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 189 0.01%
Plany, raporty, sprawozdania 173 0.01%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 173 0.01%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 101 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 78 0.00%
Podstawowe informacje 62 0.00%
Podstawowe informacje 61 0.00%