Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Ogłoszenia 470499 30.80%
Przetargi 161020 10.54%
Dane adresowe 153515 10.05%
Uchwały Zarządu Powiatu 103406 6.77%
Uchwały Rady Powiatu 97210 6.36%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 93178 6.10%
Struktura organizacyjna 70679 4.63%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 37457 2.45%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 22376 1.46%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 17387 1.14%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 16755 1.10%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 14854 0.97%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 13677 0.90%
Zapytania ofertowe 11928 0.78%
Regulamin organizacyjny 11605 0.76%
Budżet Powiatu 9121 0.60%
Inne Uchwały 8531 0.56%
Kierownictwo Starostwa 7985 0.52%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 7916 0.52%
Organizacje pozarządowe 7592 0.50%
Interpelacje i zapytania radnych 7451 0.49%
Służby, inspekcje, straże 7335 0.48%
Skargi i wnioski 6979 0.46%
Jednostki oświatowe 6304 0.41%
Petycje 6176 0.40%
Dni i godziny otwarcia 6106 0.40%
Archiwum 5742 0.38%
Wzór oświadczenia majątkowego 5388 0.35%
Komisje Rady Powiatu 5379 0.35%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 5231 0.34%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 5083 0.33%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5063 0.33%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4983 0.33%
Statut powiatu 4247 0.28%
Biuro Rzeczy Znalezionych 4228 0.28%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 3927 0.26%
Organy Powiatu 3869 0.25%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 3754 0.25%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3268 0.21%
RODO 3140 0.21%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2785 0.18%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2699 0.18%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2637 0.17%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 2585 0.17%
Mapa serwisu 2574 0.17%
Ewidencja danych o środowisku 2525 0.17%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2503 0.16%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2470 0.16%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2408 0.16%
Dostęp do informacji publicznej 2288 0.15%
Statystyka odwiedzin 2288 0.15%
Domy Pomocy Społecznej 2262 0.15%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2242 0.15%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2223 0.15%
Zadania Powiatu 2202 0.14%
Plan Rozwoju Lokalnego 2199 0.14%
Redakcja biuletynu 2191 0.14%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2172 0.14%
Starostwo Powiatowe 2171 0.14%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2124 0.14%
Podstawy prawne 2084 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1977 0.13%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1717 0.11%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1691 0.11%
Historia zmian 1687 0.11%
Imienne wykazy głosowania radnych 1559 0.10%
Podstawowe informacje 1507 0.10%
Słownik skrótów 1412 0.09%
Ogłoszenia i przetargi 1273 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1242 0.08%
Sprawozdania finansowe 1240 0.08%
Harmonogram pracy punktów 1128 0.07%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1109 0.07%
Jednostki organizacyjne i służby 1093 0.07%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1091 0.07%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1039 0.07%
Inne dane udostępnione publicznie 1028 0.07%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1024 0.07%
Uchwały 1005 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 967 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 964 0.06%
Sprawozdania 962 0.06%
Oświadczenia majątkowe 959 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 943 0.06%
Poradnik interesanta 936 0.06%
Raport o stanie powiatu 929 0.06%
Informacje o biuletynie 897 0.06%
Finanse 795 0.05%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 694 0.05%
2020 457 0.03%
2019 436 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 428 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 370 0.02%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 297 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 292 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 269 0.02%
Rada Powiatu Kraśnickiego 252 0.02%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 245 0.02%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 209 0.01%
Rada Powiatu 180 0.01%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 173 0.01%
Wybory samorządowe 167 0.01%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 164 0.01%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 161 0.01%
Inne dokumenty 156 0.01%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 148 0.01%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 145 0.01%
Plany, raporty, sprawozdania 133 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 70 0.00%
Podstawowe informacje 54 0.00%
Podstawowe informacje 42 0.00%