Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 529545 29.91%
Przetargi 207303 11.71%
Dane adresowe 173271 9.79%
Uchwały Zarządu Powiatu 120708 6.82%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 114277 6.46%
Uchwały Rady Powiatu 109274 6.17%
Struktura organizacyjna 81439 4.60%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 41428 2.34%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 23765 1.34%
Zapytania ofertowe 23570 1.33%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 18223 1.03%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 17535 0.99%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 15656 0.88%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 14684 0.83%
Regulamin organizacyjny 12791 0.72%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 11015 0.62%
Budżet Powiatu 9908 0.56%
Inne Uchwały 9793 0.55%
Organizacje pozarządowe 9592 0.54%
Kierownictwo Starostwa 8805 0.50%
Interpelacje i zapytania radnych 8673 0.49%
Służby, inspekcje, straże 8151 0.46%
Skargi i wnioski 8121 0.46%
Jednostki oświatowe 7277 0.41%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 7079 0.40%
Komisje Rady Powiatu 6967 0.39%
Dni i godziny otwarcia 6826 0.39%
Petycje 6644 0.38%
Archiwum 6127 0.35%
Wzór oświadczenia majątkowego 5724 0.32%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 5382 0.30%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5320 0.30%
Biuro Rzeczy Znalezionych 5278 0.30%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5114 0.29%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 4970 0.28%
Statut powiatu 4714 0.27%
Organy Powiatu 4163 0.24%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 4095 0.23%
RODO 3779 0.21%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3395 0.19%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2937 0.17%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 2926 0.17%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2824 0.16%
Mapa serwisu 2779 0.16%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2728 0.15%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2726 0.15%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2697 0.15%
Domy Pomocy Społecznej 2683 0.15%
Ewidencja danych o środowisku 2633 0.15%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2597 0.15%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2595 0.15%
Dostęp do informacji publicznej 2468 0.14%
Statystyka odwiedzin 2443 0.14%
Redakcja biuletynu 2439 0.14%
Starostwo Powiatowe 2399 0.14%
Zadania Powiatu 2378 0.13%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2331 0.13%
Plan Rozwoju Lokalnego 2318 0.13%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2316 0.13%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2258 0.13%
Podstawy prawne 2193 0.12%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2082 0.12%
Imienne wykazy głosowania radnych 1955 0.11%
Podstawowe informacje 1952 0.11%
Historia zmian 1924 0.11%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1849 0.10%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1784 0.10%
Sprawozdania finansowe 1693 0.10%
Słownik skrótów 1609 0.09%
Harmonogram pracy punktów 1536 0.09%
Raport o stanie powiatu 1509 0.09%
Ogłoszenia i przetargi 1417 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1402 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1304 0.07%
Inne dane udostępnione publicznie 1279 0.07%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1270 0.07%
Jednostki organizacyjne i służby 1212 0.07%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1142 0.06%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1139 0.06%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1130 0.06%
Sprawozdania 1121 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 1117 0.06%
Uchwały 1104 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1050 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1042 0.06%
Poradnik interesanta 1041 0.06%
2020 1007 0.06%
Informacje o biuletynie 980 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 916 0.05%
Finanse 879 0.05%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 553 0.03%
2019 545 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 510 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 467 0.03%
Rada Powiatu Kraśnickiego 466 0.03%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 414 0.02%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 399 0.02%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 373 0.02%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 353 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 319 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 293 0.02%
Rada Powiatu 274 0.02%
Wybory samorządowe 256 0.01%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 251 0.01%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 246 0.01%
Inne dokumenty 238 0.01%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 219 0.01%
Plany, raporty, sprawozdania 216 0.01%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 185 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 88 0.00%
Podstawowe informacje 85 0.00%
Podstawowe informacje 70 0.00%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 44 0.00%