Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 622581 29.59%
Przetargi 250951 11.93%
Dane adresowe 201206 9.56%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 143409 6.82%
Uchwały Zarządu Powiatu 143312 6.81%
Uchwały Rady Powiatu 128113 6.09%
Struktura organizacyjna 95273 4.53%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 46965 2.23%
Zapytania ofertowe 37399 1.78%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 26355 1.25%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 19931 0.95%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 19073 0.91%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 17048 0.81%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 16230 0.77%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 14471 0.69%
Regulamin organizacyjny 14421 0.69%
Inne Uchwały 13150 0.63%
Interpelacje i zapytania radnych 11979 0.57%
Organizacje pozarządowe 11958 0.57%
Budżet powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu 11682 0.56%
Kierownictwo Starostwa 9840 0.47%
Skargi i wnioski 9513 0.45%
Służby, inspekcje, straże 9345 0.44%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 8929 0.42%
Petycje 8647 0.41%
Komisje Rady Powiatu 8619 0.41%
Jednostki oświatowe 8544 0.41%
Dni i godziny otwarcia 7761 0.37%
Archiwum 7016 0.33%
Wzór oświadczenia majątkowego 6570 0.31%
Biuro Rzeczy Znalezionych 6283 0.30%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 6259 0.30%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 5885 0.28%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5787 0.28%
Statut powiatu 5471 0.26%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5201 0.25%
Organy Powiatu 4640 0.22%
RODO 4528 0.22%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 4404 0.21%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3567 0.17%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3295 0.16%
Domy Pomocy Społecznej 3219 0.15%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 3181 0.15%
Mapa serwisu 3088 0.15%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 3076 0.15%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 3039 0.14%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 3010 0.14%
Redakcja biuletynu 2989 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2911 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2897 0.14%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2859 0.14%
Dostęp do informacji publicznej 2809 0.13%
Ewidencja danych o środowisku 2774 0.13%
Zadania Powiatu 2743 0.13%
Starostwo Powiatowe 2734 0.13%
Imienne wykazy głosowania radnych 2700 0.13%
Statystyka odwiedzin 2684 0.13%
Podstawowe informacje 2611 0.12%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2517 0.12%
Raport o stanie powiatu 2507 0.12%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2489 0.12%
Plan Rozwoju Lokalnego 2472 0.12%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2455 0.12%
Sprawozdania finansowe 2395 0.11%
Podstawy prawne 2300 0.11%
Historia zmian 2212 0.11%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2206 0.10%
Harmonogram pracy punktów 2017 0.10%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2009 0.10%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1928 0.09%
Słownik skrótów 1857 0.09%
2020 1808 0.09%
Pozwolenia zintegrowane 1702 0.08%
Inne dane udostępnione publicznie 1686 0.08%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1639 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1616 0.08%
Ogłoszenia i przetargi 1575 0.07%
Sprawozdania 1406 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1381 0.07%
Klauzula informacyjna RODO 1351 0.06%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1343 0.06%
Jednostki organizacyjne i służby 1338 0.06%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 1330 0.06%
Uchwały 1250 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 1223 0.06%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1196 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1177 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1166 0.06%
Poradnik interesanta 1155 0.05%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 1125 0.05%
Informacje o biuletynie 1100 0.05%
Finanse 995 0.05%
2021 985 0.05%
Rada Powiatu Kraśnickiego 951 0.05%
2019 946 0.04%
Przebieg i efekty kontroli 877 0.04%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 728 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 618 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 597 0.03%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 594 0.03%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 479 0.02%
Rada Powiatu 411 0.02%
Inne dokumenty 382 0.02%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 377 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 373 0.02%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 364 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 354 0.02%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 350 0.02%
Wybory samorządowe 346 0.02%
Plany, raporty, sprawozdania 317 0.02%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 234 0.01%
Podstawowe informacje 150 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 136 0.01%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 133 0.01%
Podstawowe informacje 114 0.01%