Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 655609 29.69%
Przetargi 258920 11.72%
Dane adresowe 208717 9.45%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 154778 7.01%
Uchwały Zarządu Powiatu 152443 6.90%
Uchwały Rady Powiatu 133873 6.06%
Struktura organizacyjna 99665 4.51%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 48697 2.20%
Zapytania ofertowe 41153 1.86%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 27283 1.24%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 20392 0.92%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 19572 0.89%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 17324 0.78%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 16704 0.76%
Regulamin organizacyjny 15561 0.70%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 15274 0.69%
Inne Uchwały 14626 0.66%
Organizacje pozarządowe 12729 0.58%
Interpelacje i zapytania radnych 12523 0.57%
Budżet powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu 12160 0.55%
Kierownictwo Starostwa 10168 0.46%
Skargi i wnioski 9880 0.45%
Służby, inspekcje, straże 9781 0.44%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 9354 0.42%
Komisje Rady Powiatu 9024 0.41%
Jednostki oświatowe 8982 0.41%
Petycje 8915 0.40%
Dni i godziny otwarcia 8192 0.37%
Archiwum 7258 0.33%
Wzór oświadczenia majątkowego 6723 0.30%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 6716 0.30%
Biuro Rzeczy Znalezionych 6568 0.30%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 6022 0.27%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5922 0.27%
Statut powiatu 5753 0.26%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5241 0.24%
RODO 4772 0.22%
Organy Powiatu 4757 0.22%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 4522 0.20%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3644 0.16%
Domy Pomocy Społecznej 3419 0.15%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3399 0.15%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 3396 0.15%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 3229 0.15%
Mapa serwisu 3190 0.14%
Redakcja biuletynu 3124 0.14%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 3103 0.14%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 3100 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 3023 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2982 0.14%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2913 0.13%
Dostęp do informacji publicznej 2912 0.13%
Starostwo Powiatowe 2893 0.13%
Zadania Powiatu 2859 0.13%
Ewidencja danych o środowisku 2836 0.13%
Imienne wykazy głosowania radnych 2829 0.13%
Podstawowe informacje 2791 0.13%
Statystyka odwiedzin 2761 0.13%
Raport o stanie powiatu 2749 0.12%
Sprawozdania finansowe 2586 0.12%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2573 0.12%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2550 0.12%
Plan Rozwoju Lokalnego 2547 0.12%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2503 0.11%
Podstawy prawne 2354 0.11%
Historia zmian 2305 0.10%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2255 0.10%
Harmonogram pracy punktów 2166 0.10%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2059 0.09%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1978 0.09%
Słownik skrótów 1962 0.09%
2020 1891 0.09%
Inne dane udostępnione publicznie 1837 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1784 0.08%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1748 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1732 0.08%
Ogłoszenia i przetargi 1624 0.07%
Sprawozdania 1498 0.07%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 1490 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1472 0.07%
Klauzula informacyjna RODO 1438 0.07%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1415 0.06%
2021 1395 0.06%
Jednostki organizacyjne i służby 1385 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 1347 0.06%
Uchwały 1301 0.06%
Przebieg i efekty kontroli 1287 0.06%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 1246 0.06%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1230 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1219 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1208 0.05%
Poradnik interesanta 1194 0.05%
Informacje o biuletynie 1139 0.05%
Rada Powiatu Kraśnickiego 1052 0.05%
Finanse 1037 0.05%
2019 1027 0.05%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 863 0.04%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 701 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 661 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 656 0.03%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 530 0.02%
Rada Powiatu 466 0.02%
Inne dokumenty 427 0.02%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 426 0.02%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 416 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 407 0.02%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 393 0.02%
Wybory samorządowe 384 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 383 0.02%
Plany, raporty, sprawozdania 360 0.02%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 262 0.01%
Podstawowe informacje 177 0.01%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 174 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 168 0.01%
Podstawowe informacje 138 0.01%