Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 585761 29.36%
Przetargi 241162 12.09%
Dane adresowe 193610 9.70%
Uchwały Zarządu Powiatu 135263 6.78%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 134316 6.73%
Uchwały Rady Powiatu 122658 6.15%
Struktura organizacyjna 90931 4.56%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 45222 2.27%
Zapytania ofertowe 32820 1.64%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 25399 1.27%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 19135 0.96%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 18451 0.92%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 16722 0.84%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 15645 0.78%
Regulamin organizacyjny 13939 0.70%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 13333 0.67%
Inne Uchwały 11663 0.58%
Organizacje pozarządowe 11154 0.56%
Budżet powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu 11004 0.55%
Interpelacje i zapytania radnych 10971 0.55%
Kierownictwo Starostwa 9461 0.47%
Skargi i wnioski 9009 0.45%
Służby, inspekcje, straże 8940 0.45%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 8388 0.42%
Petycje 8306 0.42%
Komisje Rady Powiatu 8217 0.41%
Jednostki oświatowe 8050 0.40%
Dni i godziny otwarcia 7403 0.37%
Archiwum 6794 0.34%
Wzór oświadczenia majątkowego 6411 0.32%
Biuro Rzeczy Znalezionych 5929 0.30%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 5739 0.29%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 5705 0.29%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5704 0.29%
Statut powiatu 5259 0.26%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5165 0.26%
Organy Powiatu 4510 0.23%
RODO 4346 0.22%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 4326 0.22%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3516 0.18%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3136 0.16%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 3112 0.16%
Domy Pomocy Społecznej 3052 0.15%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 3008 0.15%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2991 0.15%
Mapa serwisu 2982 0.15%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2917 0.15%
Redakcja biuletynu 2878 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2831 0.14%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2815 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2807 0.14%
Ewidencja danych o środowisku 2722 0.14%
Dostęp do informacji publicznej 2696 0.14%
Starostwo Powiatowe 2611 0.13%
Statystyka odwiedzin 2608 0.13%
Zadania Powiatu 2600 0.13%
Imienne wykazy głosowania radnych 2513 0.13%
Podstawowe informacje 2480 0.12%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2464 0.12%
Plan Rozwoju Lokalnego 2430 0.12%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2424 0.12%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2410 0.12%
Podstawy prawne 2256 0.11%
Sprawozdania finansowe 2216 0.11%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2158 0.11%
Historia zmian 2118 0.11%
Raport o stanie powiatu 2027 0.10%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1942 0.10%
Harmonogram pracy punktów 1902 0.10%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1884 0.09%
Słownik skrótów 1767 0.09%
2020 1704 0.09%
Pozwolenia zintegrowane 1624 0.08%
Inne dane udostępnione publicznie 1560 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1530 0.08%
Ogłoszenia i przetargi 1529 0.08%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1503 0.08%
Sprawozdania 1302 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1297 0.07%
Jednostki organizacyjne i służby 1291 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 1284 0.06%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1272 0.06%
Uchwały 1195 0.06%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 1186 0.06%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1172 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 1144 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1134 0.06%
Poradnik interesanta 1121 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1121 0.06%
Informacje o biuletynie 1061 0.05%
Finanse 949 0.05%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 872 0.04%
2019 869 0.04%
Rada Powiatu Kraśnickiego 841 0.04%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 607 0.03%
Przebieg i efekty kontroli 607 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 584 0.03%
2021 574 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 549 0.03%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 514 0.03%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 443 0.02%
Rada Powiatu 359 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 353 0.02%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 347 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 336 0.02%
Inne dokumenty 335 0.02%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 319 0.02%
Wybory samorządowe 316 0.02%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 306 0.02%
Plany, raporty, sprawozdania 285 0.01%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 215 0.01%
Podstawowe informacje 125 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 114 0.01%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 104 0.01%
Podstawowe informacje 96 0.00%