Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 685355 29.57%
Przetargi 266172 11.48%
Dane adresowe 216680 9.35%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 168812 7.28%
Uchwały Zarządu Powiatu 162489 7.01%
Uchwały Rady Powiatu 141072 6.09%
Struktura organizacyjna 104177 4.50%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 50190 2.17%
Zapytania ofertowe 44575 1.92%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 28184 1.22%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 20840 0.90%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 20031 0.86%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 17876 0.77%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 17328 0.75%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 17193 0.74%
Regulamin organizacyjny 16415 0.71%
Inne Uchwały 16150 0.70%
Organizacje pozarządowe 13997 0.60%
Interpelacje i zapytania radnych 13353 0.58%
Budżet powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu 12678 0.55%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 11195 0.48%
Kierownictwo Starostwa 10496 0.45%
Skargi i wnioski 10222 0.44%
Służby, inspekcje, straże 10192 0.44%
Jednostki oświatowe 9488 0.41%
Komisje Rady Powiatu 9470 0.41%
Petycje 9196 0.40%
Dni i godziny otwarcia 8510 0.37%
Archiwum 7399 0.32%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 7168 0.31%
Biuro Rzeczy Znalezionych 6902 0.30%
Wzór oświadczenia majątkowego 6853 0.30%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 6154 0.27%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6082 0.26%
Statut powiatu 5969 0.26%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5277 0.23%
RODO 5021 0.22%
Organy Powiatu 4902 0.21%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 4638 0.20%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3710 0.16%
Domy Pomocy Społecznej 3623 0.16%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 3495 0.15%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3495 0.15%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 3318 0.14%
Mapa serwisu 3294 0.14%
Redakcja biuletynu 3239 0.14%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 3213 0.14%
Imienne wykazy głosowania radnych 3179 0.14%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 3159 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 3158 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3077 0.13%
Dostęp do informacji publicznej 3022 0.13%
Starostwo Powiatowe 2985 0.13%
Podstawowe informacje 2967 0.13%
Zadania Powiatu 2963 0.13%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2962 0.13%
Raport o stanie powiatu 2957 0.13%
Ewidencja danych o środowisku 2879 0.12%
Statystyka odwiedzin 2839 0.12%
Sprawozdania finansowe 2771 0.12%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2619 0.11%
Plan Rozwoju Lokalnego 2611 0.11%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2605 0.11%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2546 0.11%
Historia zmian 2401 0.10%
Podstawy prawne 2392 0.10%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2298 0.10%
Harmonogram pracy punktów 2272 0.10%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2103 0.09%
Słownik skrótów 2037 0.09%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 0.09%
2020 1983 0.09%
Inne dane udostępnione publicznie 1938 0.08%
Przebieg i efekty kontroli 1871 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1863 0.08%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1842 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1813 0.08%
2021 1722 0.07%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 1693 0.07%
Ogłoszenia i przetargi 1667 0.07%
Sprawozdania 1580 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1561 0.07%
Klauzula informacyjna RODO 1546 0.07%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 1493 0.06%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1485 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 1440 0.06%
Jednostki organizacyjne i służby 1426 0.06%
Uchwały 1349 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1262 0.05%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1252 0.05%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1246 0.05%
Poradnik interesanta 1234 0.05%
Informacje o biuletynie 1173 0.05%
Rada Powiatu Kraśnickiego 1169 0.05%
2019 1084 0.05%
Finanse 1078 0.05%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 957 0.04%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 785 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 697 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 697 0.03%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 569 0.02%
Rada Powiatu 514 0.02%
Inne dokumenty 473 0.02%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 459 0.02%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 458 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 440 0.02%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 425 0.02%
Wybory samorządowe 415 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 404 0.02%
Plany, raporty, sprawozdania 403 0.02%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 283 0.01%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 210 0.01%
Podstawowe informacje 202 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 194 0.01%
Przetargi na nieruchomości 172 0.01%
Podstawowe informacje 159 0.01%
2022 11 0.00%