Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 737048 29.19%
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. 277227 10.98%
Dane adresowe 238474 9.44%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 192901 7.64%
Uchwały Zarządu Powiatu 181336 7.18%
Uchwały Rady Powiatu 152339 6.03%
Struktura organizacyjna 116472 4.61%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 54969 2.18%
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. 49705 1.97%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 30482 1.21%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 22449 0.89%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 21369 0.85%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 20824 0.82%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 19102 0.76%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 18683 0.74%
Regulamin organizacyjny 18523 0.73%
Interpelacje i zapytania radnych 18101 0.72%
Inne Uchwały 17466 0.69%
Organizacje pozarządowe 17122 0.68%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 13849 0.55%
Budżet powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu 13816 0.55%
Kierownictwo Starostwa 12162 0.48%
Skargi i wnioski 11785 0.47%
Petycje 11481 0.45%
Komisje Rady Powiatu 11303 0.45%
Służby, inspekcje, straże 11264 0.45%
Dni i godziny otwarcia 10112 0.40%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 8043 0.32%
Archiwum 7923 0.31%
Biuro Rzeczy Znalezionych 7775 0.31%
Wzór oświadczenia majątkowego 7575 0.30%
Statut powiatu 6733 0.27%
Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjno-kadrowy 6487 0.26%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6467 0.26%
RODO 5462 0.22%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5308 0.21%
Organy Powiatu 5222 0.21%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 5008 0.20%
Imienne wykazy głosowania radnych 3970 0.16%
Raport o stanie powiatu 3932 0.16%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3823 0.15%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3815 0.15%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 3669 0.15%
Przebieg i efekty kontroli 3529 0.14%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 3518 0.14%
Mapa serwisu 3515 0.14%
Redakcja biuletynu 3504 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 3425 0.14%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 3398 0.13%
Podstawowe informacje 3329 0.13%
Zadania Powiatu 3283 0.13%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3278 0.13%
Starostwo Powiatowe 3235 0.13%
Dostęp do informacji publicznej 3234 0.13%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 3225 0.13%
Sprawozdania finansowe 3196 0.13%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3029 0.12%
Ewidencja danych o środowisku 2981 0.12%
Statystyka odwiedzin 2945 0.12%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2870 0.11%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2813 0.11%
Plan Rozwoju Lokalnego 2692 0.11%
Przetargi na nieruchomości 2608 0.10%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2599 0.10%
Harmonogram pracy punktów 2550 0.10%
Historia zmian 2538 0.10%
Podstawy prawne 2437 0.10%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2364 0.09%
Inne dane udostępnione publicznie 2183 0.09%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2182 0.09%
Słownik skrótów 2158 0.09%
2020 2142 0.08%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 2134 0.08%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2122 0.08%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 2119 0.08%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 2105 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 2060 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1982 0.08%
2021 1895 0.08%
Zamówienia publiczne, ogłoszenia, przetargi 1751 0.07%
Sprawozdania 1731 0.07%
Klauzula informacyjna RODO 1727 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1689 0.07%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 1619 0.06%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1614 0.06%
Rada Powiatu Kraśnickiego 1595 0.06%
Jednostki organizacyjne i służby 1477 0.06%
Uchwały 1397 0.06%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 1349 0.05%
Oświadczenia majątkowe 1326 0.05%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1298 0.05%
Poradnik interesanta 1277 0.05%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1275 0.05%
2019 1231 0.05%
Informacje o biuletynie 1220 0.05%
Finanse 1129 0.04%
2022 998 0.04%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 950 0.04%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 780 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 757 0.03%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 637 0.03%
Rada Powiatu 575 0.02%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 555 0.02%
Inne dokumenty 535 0.02%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 533 0.02%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 465 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 465 0.02%
Wybory samorządowe 456 0.02%
Plany, raporty, sprawozdania 450 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 431 0.02%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 300 0.01%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 286 0.01%
Podstawowe informacje 229 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 216 0.01%
Podstawowe informacje 181 0.01%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2021-2024 90 0.00%
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kraśnickiego na lata 2021-2024 76 0.00%