Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Ogłoszenia 405303 31.85%
Dane adresowe 131963 10.37%
Przetargi 121557 9.55%
Uchwały Zarządu Powiatu 86837 6.82%
Uchwały Rady Powiatu 81266 6.39%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 73888 5.81%
Struktura organizacyjna 57204 4.49%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 32694 2.57%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 21005 1.65%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 16206 1.27%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 15654 1.23%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 13515 1.06%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 12304 0.97%
Regulamin organizacyjny 9659 0.76%
Budżet Powiatu 7744 0.61%
Kierownictwo Starostwa 6834 0.54%
Inne Uchwały 6799 0.53%
Służby, inspekcje, straże 6624 0.52%
Skargi i wnioski 5662 0.44%
Organizacje pozarządowe 5527 0.43%
Jednostki oświatowe 5318 0.42%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 5262 0.41%
Petycje 5238 0.41%
Interpelacje i zapytania radnych 5198 0.41%
Dni i godziny otwarcia 5181 0.41%
Archiwum 5134 0.40%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 4866 0.38%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4697 0.37%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 4592 0.36%
Wzór oświadczenia majątkowego 4555 0.36%
Zapytania ofertowe 4070 0.32%
Statut powiatu 3585 0.28%
Organy Powiatu 3550 0.28%
Biuro Rzeczy Znalezionych 3354 0.26%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3073 0.24%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 2942 0.23%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 2907 0.23%
Komisje Rady Powiatu 2790 0.22%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2582 0.20%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2507 0.20%
RODO 2494 0.20%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2445 0.19%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 2409 0.19%
Ewidencja danych o środowisku 2326 0.18%
Mapa serwisu 2307 0.18%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2305 0.18%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2279 0.18%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 2261 0.18%
Statystyka odwiedzin 2150 0.17%
Dostęp do informacji publicznej 2053 0.16%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2051 0.16%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2012 0.16%
Plan Rozwoju Lokalnego 2007 0.16%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 1958 0.15%
Podstawy prawne 1944 0.15%
Zadania Powiatu 1940 0.15%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 1940 0.15%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 1919 0.15%
Redakcja biuletynu 1880 0.15%
Domy Pomocy Społecznej 1862 0.15%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1849 0.15%
Starostwo Powiatowe 1837 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1575 0.12%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1555 0.12%
Historia zmian 1455 0.11%
Słownik skrótów 1264 0.10%
Ogłoszenia i przetargi 1132 0.09%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1045 0.08%
Imienne wykazy głosowania radnych 1025 0.08%
Pozwolenia zintegrowane 1021 0.08%
Jednostki organizacyjne i służby 973 0.08%
Uchwały 904 0.07%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 903 0.07%
Podstawowe informacje 858 0.07%
Oświadczenia majątkowe 855 0.07%
Organizacja działania samorządu powiatowego 852 0.07%
Poradnik interesanta 826 0.06%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 818 0.06%
Informacje o biuletynie 811 0.06%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 774 0.06%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 761 0.06%
Harmonogram pracy punktów 753 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 750 0.06%
Inne dane udostępnione publicznie 734 0.06%
Sprawozdania finansowe 732 0.06%
Sprawozdania 731 0.06%
Finanse 703 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 449 0.04%
Raport o stanie powiatu 445 0.03%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 344 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 266 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 239 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 230 0.02%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 203 0.02%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 120 0.01%
Rada Powiatu 87 0.01%
Wybory samorządowe 79 0.01%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 76 0.01%
2019 72 0.01%
Rada Powiatu Kraśnickiego 63 0.00%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 60 0.00%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 49 0.00%
Inne dokumenty 44 0.00%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 42 0.00%
Plany, raporty, sprawozdania 33 0.00%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 29 0.00%
Podstawowe informacje 19 0.00%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 18 0.00%
Podstawowe informacje 12 0.00%