Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Ogłoszenia 554361 29.48%
Przetargi 229370 12.20%
Dane adresowe 184033 9.79%
Uchwały Zarządu Powiatu 128142 6.81%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 124432 6.62%
Uchwały Rady Powiatu 115089 6.12%
Struktura organizacyjna 85938 4.57%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 43281 2.30%
Zapytania ofertowe 27469 1.46%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 24291 1.29%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 18586 0.99%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 17814 0.95%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 16100 0.86%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 15077 0.80%
Regulamin organizacyjny 13365 0.71%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 11960 0.64%
Inne Uchwały 10593 0.56%
Budżet Powiatu 10340 0.55%
Organizacje pozarządowe 10293 0.55%
Interpelacje i zapytania radnych 9531 0.51%
Kierownictwo Starostwa 9146 0.49%
Służby, inspekcje, straże 8536 0.45%
Skargi i wnioski 8492 0.45%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 7796 0.41%
Komisje Rady Powiatu 7786 0.41%
Jednostki oświatowe 7630 0.41%
Petycje 7176 0.38%
Dni i godziny otwarcia 7085 0.38%
Archiwum 6379 0.34%
Wzór oświadczenia majątkowego 5939 0.32%
Biuro Rzeczy Znalezionych 5628 0.30%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 5550 0.30%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 5515 0.29%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 5180 0.28%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5137 0.27%
Statut powiatu 4984 0.27%
Organy Powiatu 4313 0.23%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 4177 0.22%
RODO 4064 0.22%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3455 0.18%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 3052 0.16%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 3003 0.16%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2922 0.16%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2914 0.15%
Mapa serwisu 2868 0.15%
Domy Pomocy Społecznej 2846 0.15%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2829 0.15%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2763 0.15%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2718 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2715 0.14%
Ewidencja danych o środowisku 2680 0.14%
Dostęp do informacji publicznej 2579 0.14%
Redakcja biuletynu 2575 0.14%
Statystyka odwiedzin 2515 0.13%
Zadania Powiatu 2469 0.13%
Starostwo Powiatowe 2454 0.13%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 2374 0.13%
Plan Rozwoju Lokalnego 2368 0.13%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2365 0.13%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2311 0.12%
Imienne wykazy głosowania radnych 2236 0.12%
Podstawy prawne 2220 0.12%
Podstawowe informacje 2187 0.12%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 2116 0.11%
Historia zmian 2008 0.11%
Sprawozdania finansowe 1900 0.10%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1885 0.10%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1825 0.10%
Harmonogram pracy punktów 1749 0.09%
Raport o stanie powiatu 1745 0.09%
Słownik skrótów 1676 0.09%
Pozwolenia zintegrowane 1519 0.08%
Ogłoszenia i przetargi 1475 0.08%
Inne dane udostępnione publicznie 1427 0.08%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1399 0.07%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 1368 0.07%
2020 1364 0.07%
Jednostki organizacyjne i służby 1251 0.07%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 1201 0.06%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 1200 0.06%
Sprawozdania 1199 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 1186 0.06%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1154 0.06%
Uchwały 1149 0.06%
Organizacja działania samorządu powiatowego 1085 0.06%
Oświadczenia majątkowe 1083 0.06%
Poradnik interesanta 1080 0.06%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 1047 0.06%
Informacje o biuletynie 1019 0.05%
Finanse 908 0.05%
Informacja Koordynatora ds. Dostępności 832 0.04%
2019 722 0.04%
Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kraśnickiego 674 0.04%
Rada Powiatu Kraśnickiego 666 0.04%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 543 0.03%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 518 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 511 0.03%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 419 0.02%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 410 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 333 0.02%
Rada Powiatu 318 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 317 0.02%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 291 0.02%
Inne dokumenty 287 0.02%
Wybory samorządowe 283 0.02%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 273 0.01%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 263 0.01%
Plany, raporty, sprawozdania 244 0.01%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 198 0.01%
Przebieg i efekty kontroli 178 0.01%
Podstawowe informacje 98 0.01%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 98 0.01%
Podstawowe informacje 78 0.00%
Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 69 0.00%
2021 60 0.00%