Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Ogłoszenia 427011 31.57%
Dane adresowe 139245 10.30%
Przetargi 131176 9.70%
Uchwały Zarządu Powiatu 92467 6.84%
Uchwały Rady Powiatu 86885 6.42%
Zarządzenia Starosty Kraśnickiego 79144 5.85%
Struktura organizacyjna 61632 4.56%
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kraśnickiemu 34221 2.53%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 21452 1.59%
Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu 16769 1.24%
Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne 16077 1.19%
Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu 13939 1.03%
Oświadczenia majątkowe władz powiatu 12958 0.96%
Regulamin organizacyjny 10311 0.76%
Budżet Powiatu 8171 0.60%
Inne Uchwały 7430 0.55%
Kierownictwo Starostwa 7313 0.54%
Służby, inspekcje, straże 6863 0.51%
Interpelacje i zapytania radnych 6232 0.46%
Organizacje pozarządowe 6095 0.45%
Skargi i wnioski 5981 0.44%
Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku 5948 0.44%
Zapytania ofertowe 5718 0.42%
Jednostki oświatowe 5637 0.42%
Petycje 5613 0.41%
Dni i godziny otwarcia 5517 0.41%
Archiwum 5274 0.39%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 4918 0.36%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 4761 0.35%
Wzór oświadczenia majątkowego 4757 0.35%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie 4751 0.35%
Statut powiatu 3842 0.28%
Komisje Rady Powiatu 3711 0.27%
Organy Powiatu 3684 0.27%
Biuro Rzeczy Znalezionych 3632 0.27%
Zapis wideo z obrad sesji Rady Powiatu 3578 0.26%
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych 3135 0.23%
PLAN TRANSPORTOWY KONSULATCJE 3131 0.23%
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu 3110 0.23%
RODO 2678 0.20%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2639 0.20%
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 2559 0.19%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2549 0.19%
Ewidencja danych o środowisku 2404 0.18%
Mapa serwisu 2396 0.18%
Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2015-2022 2371 0.18%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2366 0.17%
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2351 0.17%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2203 0.16%
Statystyka odwiedzin 2189 0.16%
Dostęp do informacji publicznej 2127 0.16%
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006-2010 2083 0.15%
Plan Rozwoju Lokalnego 2052 0.15%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. 2039 0.15%
Zadania Powiatu 2021 0.15%
Domy Pomocy Społecznej 1999 0.15%
Program współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 1996 0.15%
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2011 1987 0.15%
Redakcja biuletynu 1987 0.15%
Podstawy prawne 1984 0.15%
Starostwo Powiatowe 1940 0.14%
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1888 0.14%
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1612 0.12%
RAPORT za lata 2013-2014 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku 1603 0.12%
Historia zmian 1525 0.11%
Słownik skrótów 1313 0.10%
Imienne wykazy głosowania radnych 1245 0.09%
Ogłoszenia i przetargi 1182 0.09%
Pozwolenia zintegrowane 1102 0.08%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1082 0.08%
Podstawowe informacje 1061 0.08%
Jednostki organizacyjne i służby 1007 0.07%
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kraśnickiego - konsultacje społeczne 949 0.07%
Uchwały 937 0.07%
Harmonogram pracy punktów 919 0.07%
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 908 0.07%
Oświadczenia majątkowe 885 0.07%
Organizacja działania samorządu powiatowego 882 0.07%
Sprawozdania finansowe 868 0.06%
Poradnik interesanta 861 0.06%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie 848 0.06%
Informacje o biuletynie 837 0.06%
Inne dane udostępnione publicznie 836 0.06%
Plan rozwoju lokalnego i strategia rozwoju 817 0.06%
Klauzula informacyjna RODO 806 0.06%
Sprawozdania 792 0.06%
Finanse 728 0.05%
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa 541 0.04%
Raport o stanie powiatu 534 0.04%
KRAJOWE BIURO WYBORCZE 372 0.03%
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 297 0.02%
2019 281 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 256 0.02%
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 246 0.02%
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 230 0.02%
Rada Powiatu Kraśnickiego 140 0.01%
Zarząd Powiatu Kraśnickiego 139 0.01%
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAŚNICKIEGO za lata 2015-2016 137 0.01%
Rada Powiatu 114 0.01%
Wybory samorządowe 103 0.01%
Nieodpłatna Pomoc Prawna 99 0.01%
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 83 0.01%
2020 81 0.01%
Inne dokumenty 78 0.01%
Dom Dziecka Działalność bieżąca za 2011 r. 76 0.01%
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kraśnickiego za lata 2017-2018 68 0.01%
Plany, raporty, sprawozdania 62 0.00%
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 41 0.00%
Podstawowe informacje 29 0.00%
Podstawowe informacje 23 0.00%