Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl
Nazwa komórki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kraśniku. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kraśniku.
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem w dniu 08.04.2019r. z funkcji p.o. dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem w dniu 4 maja 2021 roku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Kraśnickiego. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku w dniu 19.03.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r.
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji
Nazwa komórki: Audytor Wewnętrzny
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu.
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku od dnia 01.05.2019 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Annopolu
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół w Annopolu w dniu 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół w Annopolu w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy -25.02.2021 r. (przejście na emeryturę) treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy -25.02.2021 r. (przejście na emeryturę)
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku od dnia 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji.
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Audytor Wewnętrzny
Oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku z dniem 31.03.2019 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora PUP w Kraśniku z dn. 12.03.2019 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu pełnienia funkcji dyrektora SP ZOZ w Kraśniku z dniem 14.05.2019r. treśćinformacje
Oświadczenie majątowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Dziecka w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora SP ZOZ w Kraśniku
Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Ośrodek Ekonomiczny w Kraśniku - jednostka archiwalna
oświadczenie majątkowe złożone w zw. z likwidacją jednostki treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki:  Powiatowy Ośrodek Ekonomiczny w Kraśniku - jednostka archiwalna
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu z dniem 30.08.2017r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach w dniu 14.01.2015 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach w dniu 14.01.2015 r.
Nazwa komórki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku.
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora PCPR w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z cofnięciem w upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku z dniem 1.10.2017r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku z dniem 1.10.2017r.
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Dorota Agnieszka Posyniak Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Kraśniku z dniem 31.08.2017r. treśćinformacje
 • Dorota Agnieszka Posyniak Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Kraśniku z dniem 31.08.2017r.
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Nazwa komórki:  Bursa Szkolna w Kraśniku - jednostka archiwalna
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu z dniem z dniem 31.08.2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w zw. z odwołaniem z funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska Dyrektor PCPR treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem w dn. 08.04.2019 okresu pełnienia obowiązków dyrektora PCPR treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem z funkcji dyrektora treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem z funkcji dyrektora
Nazwa komórki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w z. z powołaniem na stanowisko dyrektor ŚDS w Krasniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok treśćinformacje
Oświadczenie majtkowe złożone w związku z przedłużeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Annopolu. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Annopolu.
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Annopolu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora DPS w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku w dniu 04.09.2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku od dnia 01.09.2016 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku od dnia 01.09.2016 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 01.09.2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 01.06.2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 31.08.2018 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 31.08.2018 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku w dniu 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r.
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku w dniu 14.06.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku w dniu 03.07.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Olbięcinie treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
Nazwa komórki: Dom Dziecka w Kraśniku
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w zw. z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Kraśniku
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok. treśćinformacje