Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem w dniu 08.04.2019r. z funkcji p.o. dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku w dniu 19.03.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Andrzej Piotr Ciupak - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe za 2010 r. treśćinformacje
Jolanta Drąg - Wnuk - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Jolanta Drąg - Wnuk - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Jolanta Drąg - Wnuk - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Jolanta Drąg - Wnuk - Oświadczenie majątkowe 2007 (2) treśćinformacje
Jolanta Drąg - Wnuk - Oświadczenie majątkowe 2007 (1) treśćinformacje
Nazwa komórki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe za 2010 r. treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2007 (1) treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2007 (2) treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Irena Kazimiera Drozd - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku od dnia 01.05.2019 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku od dnia 01.05.2019 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Annopolu
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem ze stanowiska dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół w Annopolu w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół w Annopolu w dniu 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w zw. z powołaniem na dyrektora treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe w zw. z powołaniem na dyrektora treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku od dnia 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora ZS Nr 2 w Kraśniku
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z ustaniem pełnienia obowiązków dyrektora ZDP w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku w dniu 19.03.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem obowiązków p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowego w Kraśniku w dniu 26.02.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku w dniu 25.02.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora ZDP w Kraśniku z dniem 13.05.2014 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora ZDP w Kraśniku z dniem 13.05.2014 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe za 2010 r. treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Jarzyna Bernada Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Nazwa komórki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Kraśniku
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku z dniem 31.03.2019 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku od dnia 14.01.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach w dniu 13.01.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe z 26.04.2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w zw. z zatrud.na stanow. dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe za 2010 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Marek Klimek - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Marek Klimek - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Marek Klimek - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora PUP w Kraśniku z dn. 12.03.2019 treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora PUP w Kraśniku z dn. 12.03.2019
Nazwa komórki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu pełnienia funkcji dyrektora SP ZOZ w Kraśniku z dniem 14.05.2019r. treśćinformacje
Oświadczenie majątowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji p.o. Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe w zw.z zatrudnieniem na p.o. dyrektora treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Dziecka w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Elżbieta Ludwika Kowalczyk - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Nazwa komórki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem okresu p.o. dyrektora SP ZOZ w Kraśniku treśćinformacje
oświadczenie majątkowe w zw.ze zwolnieniem treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Piotr Jacek Krawiec - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. korekta treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Krystyna Krotkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za okres styczeń- kwiecień 2014. złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku dn.12.05.2014 r. treśćinformacje
Oświadczaenie majątkowe za okres styczeń- marzec 2014 r. w związku z powierzeniem obowiązków p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku z dniem 12.03.2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za okres styczeń- kwiecień 2014. złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku dn.12.05.2014 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe za okres styczeń- kwiecień 2014. złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku dn.12.05.2014 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora treśćinformacje
Grzegorz Latawiec - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Ośrodek Ekonomiczny w Kraśniku - jednostka archiwalna
oświadczenie majątkowe złożone w zw. z likwidacją jednostki treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji p.o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku w dniu 01.05.2015 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji p.o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku w dniu 01.05.2015 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
Stanisław Łyp - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Stanisław Łyp - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Stanisław Łyp - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Stanisław Łyp - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Zakrzówku
Władysław Malarczyk - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Władysław Malarczyk - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Władysław Malarczyk - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Władysław Malarczyk - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Władysław Malarczyk - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2018r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Piotr Janusz Miecznikowski - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu z dniem 30.08.2017r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz za 2010 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Andrzej Miśkiewicz - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Annopolu
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Nawrocka Siembida Zofia - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach w dniu 14.01.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora PCPR w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora PCPR w Kraśniku
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe w związku ze zwolnieniem z funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku w dn. 11.03.2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Ireneusz Jerzy Ofczarski - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Ireneusz Jerzy Ofczarski - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Ireneusz Jerzy Ofczarski - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Ireneusz Jerzy Ofczarski - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Ireneusz Jerzy Ofczarski - Oświadczenie majątkowe 2006 (2) treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Józef Paćkowski - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku z dniem 1.10.2017r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku z dniem 1.10.2017r.
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Dorota Agnieszka Posyniak Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Kraśniku z dniem 31.08.2017r. treśćinformacje
 • Dorota Agnieszka Posyniak Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Kraśniku z dniem 31.08.2017r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Zakrzówku
Anna Grażyna Pietraszek - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Anna Grażyna Pietraszek - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Anna Grażyna Pietraszek - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Anna Grażyna Pietraszek - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Anna Grażyna Pietraszek - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Anna Rostek - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Anna Rostek - Oświadczenie majątkowe 2008 (1) treśćinformacje
Anna Rostek - Oświadczenie majątkowe 2008 (2) treśćinformacje
Nazwa komórki: Bursa Szkolna w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem okresu pełnienia funkcji Dyrektora treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe w zw. z powołaniem na dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji p.o.dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe w zw. z powołaniem na p.o. dyrektora treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Bursa Szkolna w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu z dniem z dniem 31.08.2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w zw. z odwołaniem z funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z odwołaniem z funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska Dyrektor PCPR treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem w dn. 08.04.2019 okresu pełnienia obowiązków dyrektora PCPR treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z zakończeniem w dn. 08.04.2019 okresu pełnienia obowiązków dyrektora PCPR
Nazwa komórki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w z. z powołaniem na stanowisko dyrektor ŚDS w Krasniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w z. z powołaniem na stanowisko dyrektor ŚDS w Krasniku
Nazwa komórki: Zespół Szkół- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Andrzej Marcin Rolla - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w dniu 13.01.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Marzena Hanna Siejewicz - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Marzena Hanna Siejewicz - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Marzena Hanna Siejewicz - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Marzena Hanna Siejewicz - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Tadeusz Sikora - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora DPS w Kraśniku treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem stanowiska dyrektora DPS w Kraśniku
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem terminu pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku w dniu 04.09.2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku od dnia 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 01.06.2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 01.09.2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 31.08.2018 r. treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w dniu 31.08.2018 r.
Nazwa komórki: Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku w dniu 31.08.2016 r. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej powiatu- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku w dniu 01.09.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe w zw. z powołaniem na dyrektora treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji p.o.dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Anna Stolarska - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Anna Stolarska - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Anna Stolarska - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Mieczysława Taczalska - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Mieczysława Taczalska - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Mieczysława Taczalska - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Andrzej Marek Tybulczuk - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zespół Szkół Nr 1 w Zakrzówku
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku w dniu 14.06.2016 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe -zakończenie pełnienia funkcji p.o.dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majatkowe w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora treśćinformacje
Nazwa komórki: Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku w dniu 03.07.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe w związku ze zwolnieniem ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku w dniu 02.07.2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Krzysztof Ziemowit Wilk - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Krzysztof Ziemowit Wilk - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Krzysztof Ziemowit Wilk - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Krzysztof Ziemowit Wilk - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Krzysztof Ziemowit Wilk - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Krzysztof Ziemowit Wilk - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku
Marianna Wilk - Oświadczenie majątkowe treśćinformacje
Nazwa komórki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe w zw.z powierzeniem stanowiska dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w zw. z odwołaniem ze stanow. dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w zw. z odwołaniem ze stanow. dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Zbigniew Wilkołek - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Oświadczenie majatkowe w zw. z odwołaniem ze stanow. dyrektora treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2010 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2009 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2008 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2007 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2006 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Iwona Ewa Włodarczyk - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku
Józef Michał Wójcik - Oświadczenie majątkowe 2006 (2) treśćinformacje
Józef Michał Wójcik - Oświadczenie majątkowe 2006 (1) treśćinformacje
Józef Michał Wójcik - Oświadczenie majątkowe 2005 treśćinformacje
Józef Michał Wójcik - Oświadczenie majątkowe 2004 treśćinformacje
Józef Michał Wójcik - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje
Nazwa komórki: Dom Dziecka w Kraśniku
Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora
Nazwa komórki: Powiatowy Urząd Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2013 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji admin. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych treśćinformacje
 • Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Nazwa komórki: Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej
Czesław Bogdan Żyśko - Oświadczenie majątkowe 2003 treśćinformacje