Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 826 18 71
Informacje dodatkowe:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020, poz. 1076 z późn. zm.), zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów. Rzecznika konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście i ponosi przed nim odpowiedzialność.

 

      

       Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski i sygnalizować problemy, dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego bezpośrednio podczas wizyt w Starostwie oraz telefonicznie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Al. Niepodległości 20, pokój nr 6,
23-204 Kraśnik
tel.: 81 826 18 71, e-mail: rzecznik@powiatkrasnicki.pl


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Dyś Jadwiga
Data wytworzenia informacji: 26-11-2020
Osoba wprowadzająca informację: Kremlaś Tomasz
Data wprowadzenia informacji: 22-05-2015