Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Kontroli
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 826 18 58
Informacje dodatkowe:

Do zadań Wydziału Kontroli należą w szczególności sprawy z zakresu:

1. Opracowywania planów kontroli.

2. Przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Starostwie, w zakresie ustalonym ze Starostą, w zakresie ustalonym ze Starostą, zgodnie z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kraśniku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kraśnickiego.

3. Przeprowadzania kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu, w ramach i na podstawie kompetencji przyznanych Staroście w przepisach odrębnych,  zgodnie z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kraśniku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kraśnickiego.

4. Koordynacji i udziału w przeprowadzaniu kontroli działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, w zakresie określonym w przepisach szczegółowych.

5. Prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami.

6. Sporządzania protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.

7. Rozpatrywania i przygotowywania odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołów.

8. Opracowywania projektów wystąpień pokontrolnych w oparciu o wyniki kontroli.

9. Monitorowania i sprawdzania przebiegu realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Organizowania i koordynowania działalności kontrolnej Starostwa oraz współdziałanie  w tym zakresie z organami kontroli zewnętrznych.

11. Koordynacji i nadzoru nad udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jednostek kontrolujących Starostwo.

12. Analizowania i przedstawiania Staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Kontroli Skarbowej przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.

13. Opracowywania analiz i informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli dla Starosty, Zarządu i Rady.

W Wydziale Kontroli tworzy się następujące stanowiska pracy:

- stanowisko ds. kontroli tel. 81 81 826 18 58


Komórka nadrzędna:

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Grela Dariusz
Data wytworzenia informacji: 26-11-2020
Osoba wprowadzająca informację: Wiśniewski Kamil
Data wprowadzenia informacji: 11-04-2019