Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 826 17 81
Informacje dodatkowe:

 

 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału - Beata Kuś, tel. 81 826 17 81

Do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:

1) Wnioskowania do Rady Powiatu o utworzenie lub o wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
2) Przygotowywania i aktualizacji Regulaminu SSR.
3) Wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
4) Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczanie opłat
i administracyjnych kar pieniężnych.

5) Prowadzenia kontroli z zakresu ochrony środowiska.
6) Sprawowania nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
7) Współpracy z jednostkami Lasów Państwowych w realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości na gruntach niestanowiących Skarbu Państwa.
8) Prowadzenia spraw dotyczących pozyskiwania środków finansowych
na zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

9) Wydzierżawiania kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych i  rozliczanie czynszu dzierżawnego dla nadleśnictw i gmin.
10) Wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów.
11) Opiniowania powoływania i odwoływania kierowników nadzorów wodnych.
12) Zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania zezwolenia.
13) Prowadzenia spraw związanych z ochroną powietrza.
14) Prowadzenia spraw związanych z hałasem.
15) Wydawania pozwoleń na podst. art. 184 Poś.
16) Przygotowywania Programów Ochrony Środowiska oraz raportów z ich wykonania.
17) Opiniowanie projektów Programów Ochrony Środowiska dla gmin powiatu kraśnickiego.
18) Prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami.
19) Realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.

20) Rekultywacji gruntów.
21) Edukacji ekologicznej, organizacji konkursów i projektów ekologicznych.
22) Gospodarowania i obsługi Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

23) Prowadzenia spraw z zakresu rolnictwa.
24) Prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
25) Sprawozdawczości dot. działań Wydziału.

 

 

 

 

 

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Wiśniewski Kamil
Data wytworzenia informacji: 13-09-2019
Osoba wprowadzająca informację: Wiśniewski Kamil
Data wprowadzenia informacji: 13-09-2019