Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Biuro Starosty
Adres komórki:
Al. Niepodległości 20 23-204 Kraśnik
Telefon:
81 825 58 99
Informacje dodatkowe:

tel. 81 825 58 99

Do Biura Starosty należą sprawy z zakresu:

1)     Prowadzenia kancelarii ogólnej i sekretariatu, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa.

2)     Obsługi Punktu Informacyjnego Starostwa.

3)     Prowadzenia biurowej i sekretarskiej obsługi Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu i Sekretarza.

4)     Organizowania przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę.

5)     Prowadzenia terminarza spotkań, zebrań zewnętrznych i wewnętrznych starostwa,
 wyjazdów służbowych Starosty, Wicestarosty, Członka Zarządu i Sekretarza.

6)     Prowadzenia bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Wicestarosty.

7)      Koordynowanie spraw związanych ze współpracą ze Związkiem Powiatów Polskich
i Konwentem Starostów Województwa Lubelskiego oraz innymi podmiotami inicjującymi lub kontynuującymi współpracę z organem wykonawczym powiatu.

8)     Rejestracji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów korespondencji wpływającej do Starostwa.

9)     Obsługi elektronicznej skrzynki podawczej i skrzynki poczty elektronicznej Starostwa.

10)  Prowadzenia Centralnego Rejestru Umów.

11)  Prowadzenia spraw pieczęci urzędowych, w tym rejestru pieczęci.

12)  Zamieszczania na stronie internetowej powiatu oraz w BIP informacji z zakresu Biura Starosty.

13)Prowadzenia kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu.

W biurze tworzy się następujące stanowiska pracy:

         1) stanowisko do spraw obsługi sekretarskiej             tel. (81) 825 58 99

         2) stanowisko do spraw techniczno – kancelaryjnych    tel. (81) 826 18 08


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Biura Starosty

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Młodszy Referent

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. obsługi Punktu Informacyjnego

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
ds. obsługi sekretarskiej

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Wiśniewski Kamil
Data wytworzenia informacji: 13-09-2019
Osoba wprowadzająca informację: Wiśniewski Kamil
Data wprowadzenia informacji: 13-09-2019