Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegóły jednostki

Powiatowy Urząd Pracy

Adres
Al. Niepodległości 20
23-204 Kraśnik
Telefon
(81) 826 18 11 do 23
Fax
81 826 18 23
Strona internetowa
E-Mail

Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe

Dyrektor PUP – Krzysztof Grzegorczyk

Z-ca dyrektora – Andrzej Tybulczuk

23 -204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20

 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 16.00

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 15.00

 

Powiatowy  Urząd Pracy  działa na podstawie:

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.645 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

ustawy z dnia 05 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.)

ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie  niektórych ustaw  określających  kompetencje  organów administracji publicznej – w związku z reforma ustrojową państwa ( Dz.U. z 1998 roku Nr 106, poz. 668 ze zm.)

ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 roku  Nr 133, poz.872 ze zm.)

ustawy z dnia 29 grudnia  1998 r. o zmianie  niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa ( Dz.U. z  1998 roku  Nr 162, poz.1126 ze zm.)

Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.  z 2000 roku, Nr 12,poz. 136)

Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z  2013 roku, poz.885  ze zm.)

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku,  poz.902 ze zm.)

Statut urzędu 

Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu.

 

Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań wynikających z :

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r . o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 645 ze zm.)

Ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 roku  Nr 127, poz. 721  ze zm.)

Przepisów wykonawczych do tych ustaw, innych ustaw  regulujących problematykę rynku pracy i bezrobocia polityki określonej przez samorząd powiatowy.

 

Urząd pracy realizuje zadania na rzecz mieszkańców  Powiatu Kraśnickiego w  zakresie :

 

- ewidencji  osób bezrobotnych i innych poszukujących pracy,

 

- pośrednictwa pracy i organizacji  subsydiowanych  miejsc pracy (prace interwencyjne, staże, inicjowane z inicjatywy uprawnionych instytucji i organizacji

– roboty publiczne)

 

- poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

 

- organizacji  dla osób uprawnionych szkoleń grupowych i indywidualnych.

 

- udzielania osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie własnej działalności

 

- Wypłaty osobom uprawnionym: zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, dodatków szkoleniowych

 

- migracji  zarobkowej obywateli polskich.

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy

Kondracka Karolina

Stanowisko:
p.o. dyrektora

Tybulczuk Andrzej

Stanowisko:
z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 22-05-2015 00:00:00 | rejestr zmian