Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegóły jednostki

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku

Adres
ul. Słowackiego 7
23-210 Kraśnik
Telefon
(81) 825 87 88
Fax
(81) 826 18 24
Strona internetowa
E-Mail


Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku


dyr. Posyniak Dorota Agnieszka
ul. Słowackiego 7,
23-210 Kraśnik
tel. 81 8258788,
fax. 81 8261824

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku ma siedzibę w internacie Zespołu Szkół nr 3.

Poradnia dysponuje 15 pomieszczeniami, w tym 9 gabinetami specjalistycznymi. Wyposażenie w pomoce naukowe, testy do badań, materiały do terapii jest na dobrym poziomie.

Zespół Poradni - jako placówka specjalistyczna - posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę. Ogółem zatrudnionych jest 18 pracowników merytorycznych: 8 psychologów, 8 pedagogów, 2 logopedów.

Wszyscy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie, wielu ukończyło podyplomowe, specjalistyczne studia, kursy, warsztaty.Zespół Poradni posiada również 5 etatów administracyjno-obsługowych.Kadra jest profesjonalnie przygotowana do realizacji zadań statutowych z zakresu diagnozy, terapii, profilaktyki i doradztwa. Poradnie wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, pomagają uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Specjaliści Poradni prowadzą z dziećmi zajęcia ogólnorozwojowe, korekcyjno-kompensacyjne, terapię uczniów z problemami dysleksji i dysgrafii,terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia z uczniami zdolnymi, z dziećmi z wadami słuchu i wzroku.

Prowadzona jest terapia dla zagrożonych uzależnieniem,socjoterapia, terapia ofiar przemocy psychicznej i fizycznej, terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami, fobiami, z bulimią i anoreksją, terapia rodzin.

Pomoc specjalistyczną otrzymują rodziny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa oraz przewlekle chorzy.

Pomoc udzielana jest na terenie poradni, szkół i placówek oraz domu rodzinnego.

Przy Zespole Poradni funkcjonuje telefon SOS - 825 25 06 dla dzieci, młodzieży i rodziców.Teren działania Zespołu Poradni obejmuje placówki zlokalizowane na terenie powiatu kraśnickiego.

 

STATUT Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku

Pracownicy

Posyniak Dorota Agnieszka

Stanowisko:
Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku

Miśkiewicz Andrzej (archiwalny)

Stanowisko:
Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 22-05-2015 00:00:00 | rejestr zmian