Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegóły jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

Adres
Oboźna 36
23-200 Kraśnik
Telefon
tel. 81 825 27 21
Fax
fax 81 825 27 21
Strona internetowa
E-Mail

Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe


Dyrektor - Katarzyna Skorupa

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku funkcjonuje od 1 maja 1991 r. i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 73 miejscami. Dom posiada kaplicę, świetlicę, pokój dziennego pobytu, gabinet pielęgniarski i lekarski, gabinet rehabilitacji, stołówkę,windę oraz 35 pokoi mieszkalnych: 30 -dwuosobowych, 1- jednoosobowy, 4 -trzyosobowe.

Organizacja pracy domu oparta jest na indywidualnych planach opieki, dzięki temu mieszkaniec ma możliwość wyboru własnego stylu życia - oczywiście w granicach możliwości lokalowych i finansowych placówki.
Opieka w domu opiera się na pełnej akceptacji człowieka, jego wad, zalet i przyzwyczajeń.

Całość prac w zakresie realizacji indywidualnych planów opieki wykonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Oprócz usług bytowych dom świadczy również całodobowe usługi opiekuńcze, tj.: pomoc w podstawowych czynnościach  życiowych, pielęgnacyjnych oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Świadczone są również usługi rehabilitacyjne. Podstawowe zabiegi wykonuje pracownik fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie na miejscu ze świadczeń zdrowotnych. Do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są do przychodni specjalistycznej w Kraśniku i w Lublinie.
Mieszkańcy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez udział w zajęciach terapeutycznych.

Dom organizuje mieszkańcom wolny czas poprzez ich udział w imprezach kulturalnych (wycieczki, zabawy, wieczorki taneczne, ogniska, wyjazdy do zaprzyjaźnionych DPS itp.) oraz stwarza możliwość korzystania z biblioteki.
W świetlicy DPS odbywają się występy młodzieży szkolnej, a także dzieci z przedszkoli. Z mieszkańcami Domu  współpracują wolontariusze.

Wolny czas mieszkańcy spędzają również na działce rekreacyjnej, przyjmują w odwiedzinach swoją rodzinę, znajomych, wyjeżdżają na urlopy do swoich rodzin, korzystają z turnusów rehabilitacyjnych.

Mieszkańcy mają możliwość pełnego zaspokajania potrzeb religijnych.
Mieszkańcy biorą również udział w przeglądach twórczości DPS.

Pracownicy

Skorupa Katarzyna

Stanowisko:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku
Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 22-05-2015 00:00:00 | rejestr zmian