Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegóły jednostki

Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Adres
23-275 Gościeradów
Telefon
15 838 11 47
Fax
15 838 11 04
E-Mail

Numer konta

NIP

REGON

Informacje dodatkowe

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
"RES SACRA MISER"  - "Ubogi rzeczą świętą"
                            - to dewiza naszego Domu ....
Dyrektor: Elżbieta Spyra
ul. Folwark 20 23-275 Gościeradów
tel. 015 838 11 47, fax 015 838 11 04
e-mail: dpsg@wp.pl
adres www: www.dpsgoscieradow.pl
Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie zlokalizowany jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym z II połowy XVIII wieku. Jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Posiada 66 miejsc.
Dom utrzymuje stałą współprace z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kraśniku. Placówka ta wydaje skierowania na zajęcia rewalidacyjne i do Szkoły Życia. Siedemnaścioro dzieci do 25 roku życia jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi, ośmioro dzieci uczęszcza na zajęcia do Szkoły Życia, dla jednego dziecka prowadzone jest nauczanie indywidualne. Zajęcia pedagogiczne w naszym Domu prowadzą pedagodzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.
Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują trzy zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, składające się z personelu merytorycznego danego Zespołu.
Głównym celem pracy terapeutycznej Zespołu pierwszego jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie mieszkańców. Służą temu różnorodne zajęcia, takie jak: nauka umiejętności samoobsługi, prace kulinarne, zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe. Prowadzone są również zajęcia z ogrodnictwa, a także z zooterapii i hipoterapii.
Pod opieką Zespołu Drugiego i Trzeciego znajdują się głównie osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi, po części również niesprawne ruchowo. Celem działania zespołów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa, maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie przez systematyczną naukę podstawowych czynności życiowych i rehabilitację. Wychowankowie uczestniczą systematycznie:
w rehabilitacji leczniczej i usprawniającej, hipoterapii, terapii sensorycznej w Sali Doświadczania Świata.
Każdy Zespół dla swoich podopiecznych organizuje wycieczki, biwaki, ogniska, spacery, uroczystości imieninowe.
Placówka co roku jest organizatorem  powiatowej  imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka, na której organizowane są zawody sportowe, aukcje, występy artystyczne oraz rekreacyjne przejazdy konno i bryczką.
Dom posiada nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców domu i powiatu z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii w ramach powszechnego ubezpieczenia.


Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”
Skład Zarządu:
Prezes – Pilniak Lidia
Wice prezes – Jolanta Dziekońska
Skarbnik – Agnieszka Maksim
Sekretarz – Alina Głąb
Członek – Zofia Mazur
Opis prowadzonej działalności.
Celem działania jest wielostronna pomoc osobom niepełnosprawnym. Terenem działania jest Powiat Kraśnicki (rehabilitacja lecznicza) oraz okoliczne Powiaty
 w przypadku imprez integracyjnych, kulturalnych czy sportowych lub województwa
 w przypadku imprez między wojewódzkich. Organizowane imprezy integracyjne, sportowe
 i wyjazdy krajoznawczo-rekreacyjne pozwalają wyjść osobom niepełnosprawnym, chorym
i ubogim z izolacji społecznej. Dają odczucie pewnej osobistej wartości, co sprzyja poprawie kondycji psychicznej i daje tym samym siłę do dalszej walki z kalectwem i samotnością. Działają integrująco na środowisko osób niepełnosprawnych jak również na środowisko lokalne i pozalokalne. Oprócz działań integracyjno - rekreacyjnych SWON aplikuje o środki na działania szkoleniowe dla personelu, opiekunów, rodziców bezpośrednio pracujących
 z osobami niepełnosprawnymi. Oprócz tego podopieczni Stowarzyszenia mogą liczyć na dofinansowanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego. Rehabilitacja lecznicza
 i usprawniająca prowadzona jest poprzez NZOZ „MEDOP” w ramach umowy z N.F.Z oddz. lubelski. NZOZ „ MEDOP” powstał w marcu 2000 roku. Średnio miesięcznie z zabiegów korzysta 50 osób.
Usługi Rehabilitacyjne świadczone przez NZOZ „MEDOP”:
światłolecznictwo
laser
solux
fizykoterapia
magnetronic
diadynamic
galwatronic
interdynamic
pulsotronic
ultradźwięki
masaże
suchy - aerodyn
elektryczny - opaska
wodny - wirówka,
wanna
indywidualne ćwiczenia korekcyjne

Dane SWON
Numer KRS: KRS 0000025949.       NIP: 862-14-40-136.     REGON: 830411290

Kontakt tel. 15 8381147
adres: ul. Folwark 20  23-275 Gościeradów

e-mail: sacramiser@poczta.onet.pl
adres www; www.ressacramiser.com.pl

Pracownicy

Spyra Elżbieta

Stanowisko:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Sikora Tadeusz (archiwalny)

Stanowisko:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie
Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 22-05-2015 00:00:00 | rejestr zmian