Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Andrzej Maj
Komórka organizacyjna
  • Radni Powiatu
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Starosta Kraśnicki
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska- Starosty Kraśnickiego w dniu 21.11.2018 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2018 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem mandatu radnego.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Starosta Kraśnicki
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Andrzej Maj -oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2016r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2015r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Starosta Kraśnicki
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu 2015
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu 2014
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj - oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji stan na 19.09.2014r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj - oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe stan na 28.11.2014r. - w związku z objęciem mandatu w Radzie Powiatu
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe stan na 31.12.2014r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Starosty- kadencja IV
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Starosty- kadencja V
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Korekta do oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu 2013
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2012_1
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj- oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2011_2
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2010 (2)
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji Starosty- kadencja IV
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: oswiadczenia majatkowe
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na pełnienie funkcji Starosty- V kadencja
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Członek Zarządu Powiatu - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Członek Zarządu Powiatu - Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Starosta Kraśnicki- Przewodniczący Zarządu- ośw. majątkowe w związku z objęciem funkcji Starosty 28.08.2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu 28.08.2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Andrzej Maj - Oświadczenie majątkowe 2009