Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Małgorzata Pawlikowska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Kierownik
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: Kierownik
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2003
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2005
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Małgorzata Pawlikowska - Oświadczenie majątkowe 2004