Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Piotr Goleń
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe w zw. z utratą upoważnienia 04.2011
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Piotr Goleń - Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Piotr Goleń - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Piotr Goleń - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik
Opis: Piotr Goleń - Oświadczenie majątkowe 2010