Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Antoni Rachoń
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majatkowe w zw. z utratą upoważnienia 04.2011
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Kierownik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2003
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2006 (3)
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2003 (2)
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2005
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2005 (2)
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2006 (1)
Oświadczenie za rok 2005
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2006 (2)
Oświadczenie za rok 2003
Stanowisko:
Opis: Antoni Grzegorz Rachoń - Oświadczenie majątkowe 2004