Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Anna Podgórska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie za rok 2010
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Cetrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko:
Opis: Anna Rostek - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Anna Rostek - Oświadczenie majątkowe 2008 (1)
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Anna Rostek - Oświadczenie majątkowe 2008 (2)