Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Zbigniew Marcinkowski
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z odebraniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Zbigniew Marcinkowswki - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Zbigniew Marcinkowswki - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Zbigniew Marcinkowswki - Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Zbigniew Marcinkowswki - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.