Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Jan Eugeniusz Wronka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2009
Stanowisko: Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie za rok 2008
Stanowisko: p.o. Zastępcy Kierownika
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie za rok 2007
Stanowisko:
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie za rok 2006
Stanowisko:
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2003
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2004
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2005
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Jan Eugeniusz Wronka - Oświadczenie majątkowe 2006