Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Elżbieta Iwan
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Iwan - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Iwan - Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Iwan - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Elżbieta Iwan - Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie
Stanowisko: Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Starszy inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy
Opis: Oświadczenie majatkowe w zw. z utratą upoważnienia 05.2011