Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Dorota Kłudka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Geolog Powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Geolog Powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Geolog Powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Geolog Powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Geolog powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Geolog powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Geolog powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Geolog powiatowy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Dorota Kłudka - Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Dorota Kłudka - Oświadczenie majątkowe 2009