Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Anna Wójcik-Bocian
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: p.o. Kierownika Referatu Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: p.o. Kierownika Referatu Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: p.o. Kierownika Referatu Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: p.o.Kierownika Referatu Budownictwa- Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: p.o. Kierownika Referatu Budownictwa- Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w dniu 12.11.2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z utratą upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w dniu12.11.2013 r. spowodowane zmianą stanowiska pracy r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2010
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Anna Wójcik - Bocian - Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Anna Wójcik-Bocian - Oświadczenie majątkowe 2010