Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Agnieszka Orzeł- Depta
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu- IV kadencja
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji członka zarządu powiatu w dniu 28.11.2014 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radna Powiatu
Opis: Orzeł -Depta Agnieszka - oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji stan na 19.09.2014r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radna Powiatu
Opis: Orzeł -Depta Agnieszka - oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Radna Powiatu
Opis: Orzeł- Depta Agnieszka - oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Radna Powiatu
Opis: Orzeł-Depta Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2012_1
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radna Powiatu
Opis: Orzeł-Depta Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2011_2
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Radna Powiatu
Opis: Orzeł-Depta Agnieszka - Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na pełnienie funkcji członka zarządu 28.08.2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka zarządu 28.08.2013 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w zw. z wyborem na Członka Zarządu - korekta 12.2011
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w zw. z wyborem na Członka Zarządu 10.2011