Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Agnieszka Klimek
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Agnieszka Klimek za 2010