Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Anna Robak
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe w zw. z uzyskaniem upoważnienia 05.2011
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.