Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Jan Powezka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 02.03.2015 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor w Referacie Budownictwa
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z utratą upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.