Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Marian Bącal
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: Z-ca Kierownika
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Z-ca Kierownika
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Z-ca Kierownika
Opis: Oświadczenie majątkowe w zw. z uzyskaniem upoważnienia 11.2011
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Z-ca Kierownika
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 r.