Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Leszek Sobański
Komórka organizacyjna
  • Wydział Geodezji
Stanowisko

Inspektor

Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty
Opis: Ośw.majątk. złożone ww zw. z utratą upoważnienia do wydawania decyzji adm. w imieniu starosty
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe w zw. z uzyskaniem upoważnienia 07.2012
Oświadczenie za rok 2011
Stanowisko: Inspektor
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2012 r.