Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Adam Zbytniewski
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odebraniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji admin.
Oświadczenie za rok 2012
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych