Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Agnieszka Mochol-Mierzwa
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z utratą upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z odebraniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 10.02.2015 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 16.02.2015 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Powiatowy Urząd Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: p.o.Kierownika Referatu Rolnictwa,Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 r.