Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Agnieszka Drozd
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacj i Sportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko: p.o. Zastępcy kierownika w Wydziale Edukacji i Sportu
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w dniu 05.02.2014 r.