Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Jadwiga Michałek
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z odebraniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 01.11.2014 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Komunikacji
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 24.02.2014 r.