Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Roman Kurkowicz
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za okres styczeń- kwiecień 2014. złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku dn.12.05.2014 r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za okres styczeń- kwiecień 2014. złożone w związku z zakończeniem p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku dn.12.05.2014 r.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczaenie majątkowe za okres styczeń- marzec 2014 r. w związku z powierzeniem obowiązków p.o. Dyrektora ZDP w Kraśniku z dniem 12.03.2014 r.