Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Sylwia Zawół
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 02.03.2015 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z utratą upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.