Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Krzysztof Lemiecha
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 17.03.2015 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.