Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Katarzyna Pawka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: p.o. Kierownika Wydziału Spraw Społecznych
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 12.05.2015 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe, złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Dorota Agnieszka Posyniak Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Kraśniku z dniem 31.08.2017r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku z dniem 1.10.2017r.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: p.o. Kierownika Wydziału Spraw Społecznych
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.