Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Edyta Sakłak
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z nadaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 13.04.2016 r.
Oświadczenie
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.