Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Katarzyna Milanowska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: p.o. Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 8.03.2017 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Powiatowy Urząd Pracy w Krasniku – Doradca zawodowy – stażysta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r.