Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Eliza Łoska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty w dniu 26.02.2018 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku- Pośrednik pracy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r.