Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Beata Kuś
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w zw. z uzyskaniem upoważ. do wydawania dec.adm. w imieniu starosty