Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Renata Kuś
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty