Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Ilona Niezgoda
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty