Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Adres:  
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat: (81) 825 58 99
Fax:  
(81) 825 50 52
E-mail:  
sekretariat@powiatkrasnicki.pl

Zarząd Powiatu Kraśnickiego

Zadania i kompetencje Zarządu Powiatu Kraśnickiego:

1.   Zarząd  Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2.   Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

1)    przygotowywanie projektów uchwał rady;

2)    wykonywanie uchwał rady;

2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)    gospodarowanie mieniem powiatu;

4)    wykonywanie budżetu powiatu;

5)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;

6)    uchwalanie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

3.   W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

4.   Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Andrzej Marcin Rolla Starosta Kraśnicki VI kadencja 2018-2023 1
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Starosta Kraśnicki
Andrzej Cieśla Wicestarosta VI kadencja 2018-2023 5
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Wicestarosta
Roman Bijak Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 7
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Członek Zarządu Powiatu
Marek Kołtun Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 8
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Członek Zarządu Powiatu
Henryk Flis Członek Zarządu Powiatu VI kadencja 2018-2023 9
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Członek Zarządu Powiatu
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane